INFORMATOR POWIATOWY

ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POWIECIE RYCKIM


STAROSTWO POWIATOWE

ul. Wyczółkowskiego 10 a,08 – 500 Ryki
tel. (081) 865 74 50; fax. (081) 86 19 66
e-mail:
starostwo@ryki.powiat.pl
www:
www.ryki.powiat.pl

URZĄD MIASTA RYKI
ul. Karola Wojtyły 29, 08 – 500 Ryki
tel.: (081) 865 71 10; fax: (081) 865 71 11
e-mail:
ryki@ryki.pl
www:
www.ryki.pl

URZĄD  MIASTA DĘBLIN
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
tel.: (081) 883 00 01, fax. (081) 880 19 11
e-mail:
poczta@um.deblin.pl
www:
http://www.deblin.pl

URZĄD  GMINY KŁOCZEW
ul. Długa 67, 08- 550 Kłoczew
tel. (025) 754 31 40; fax. (025) 754 31 99
e-mail:
kloczew_g@woi.lublin.pl
www.
www.kloczew.netbip.pl

URZĄD  GMINY NOWODWÓR
Nowodwór 71a, 08-503 Nowodwór
tel. (081) 866 10 20; fax. (081) 866 10 19
e-mail:
nowo_g@woi.lublin.pl
www:
www.nowodwor.netbip.pl

URZĄD  GMINY STĘŻYCA
ul. Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca
tel: (081) 866 30 38; fax: (081) 866 30 67
e-mail:
stezyca_g@woi.lublin.pl
www.
www.stezyca.netbip.pl


URZĄD  GMINY UŁĘŻ
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel: (081) 866 70 28; fax. (081) 866 70 28
e-mail:
ulez_g@woi.lublin.pl
www:
www.ulez.netbip.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH
ul. Rynek Stary 50/55, 08-500 Ryki
tel. (081) 865 34 48, 865 33 46; fax. (081) 865 20 61
e-mail:
lury@praca.gov.pl
www.
www.pupryki.netbip.pl

FILIA PUP W DęBLINIE
ul. Rynek 12, 08 – 530 Dęblin
tel. (081) 883 08 74; fax: (081) 883 02 26 wew. 255
e-mail:
luryde@praca.gov.pl
www:
www.pupryki.netbip.pl

SĄD REJONOWY W RYKACH
ul. Kościuszki 15, 08 - 500 Ryki
Sekretariat Prezesa (081) 865 60 51
Wydział Cywilny (081) 865 36 39
Wydział Karny (081) 865 36 37
Wydział Rodzinny i Nieletnich (081) 865 36 40
Wydział Ksiąg Wieczystych (081) 865 36 38

PROKURATURA REJONOWA W RYKACH
ul. Karola Wojtyły 29, 08 - 500 Ryki
tel: (081) 865 60 41
fax: (081) 865 60 41 w. 15

URZĄD SKARBOWY
ul. Wyczółkowskiego 10a, 08 - 500 Ryki
tel: (081) 865 63 82 do 85; fax: (081) 865 44 30
e-mail:
us622@lb.mofnet.gov.pl

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
Inspektorat w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 11, 08 - 500 Ryki
tel: (081) 865 22 09; fax: (081) 865 46 39
e-mail:
s-ryki@pzu.pl
www:
www.pzu.pl

POWIATOWA KOMENDA POLICJI
ul. Poniatowskiego 12, 08 - 500 Ryki,
tel. (081) 865 02 06

POWIATOWA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Warszawska 25, 08 - 500 Ryki,
tel. (081) 865 20 20

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Biuro Powiatowe w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 10a, 08 - 500 Ryki
e-mail
BP061@arimr.gov.pl
www:
www.arimr.gov.pl
tel: (081) 865 64 69; fax: (081) 865 64 68

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Rykach
ul. Kościuszki 22, 08 - 500 Ryki
tel: (081) 865 44 21

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO w Rykach
ul. Szkolna 3, 08-500 Ryki tel. (081) 865 10 30
e-mail:
zdrryki@wodr.konskowola.pl

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie) Oddział terenowy w Rykach
08 - 500 Żytnia 26, 08 – 500 Ryki
tel.(081) 86 51 734
e-mail:
o-ryki@piorin.gov.pl

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ul. Wyczółkowskiego 10 a, 08 – 500 Ryki
tel. (081) 865 7 4 85, (081) 865 74 86

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W LUBLINIE
Grupa terenowa w Rykach
ul. Żytnia 26, 08 - 500 Ryki
tel. (081) 865 23 59; fax: (081) 865 23 59

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ul. Kościuszki 21, 08 - 500 Ryki
Informacja emerytalno - rentowa (081) 865 21 83
świadczenia krótkoterminowe (081) 865 60 84
Ubezpieczenia spoĹ?eczne (081) 865 11 83
fax: (081) 865 22 20

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Kolejowa 5, 08- 500 Ryki
tel./fax. (081) 865 23 94

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki
tel./fax: (081) 865 10 61

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki
tel./fax: (081) 865 32 11

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Poniatowskiego 2, 08 - 500 Ryki,
tel. (081) 865 16 37