INFORMATOR POWIATOWY - EDUKACJA

SZKOŁY WYŻSZE

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
ul. Dywizjonu 303/12, 08 – 521 Dęblin
tel. (081) 883 71 00
www.wsosp.deblin.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dęblinie
ul. Tysiąclecia 3, 08 – 530 Dęblin
tel. (081) 883 26 00
www.aps.edu.pl

Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach
ul. Warszawska 3b, 08 – 500 Ryki
tel. (081) 865 34 88
fax. (081) 865 34 99
e-mail: dziekanat@wsupiz.edu.pl
www.wsupiz.edu.pl


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Słowackiego 12, O8-500 RYKI
tel./fax. (0....81) 865-22-42
e-mail:1loryki@wp.pl
www.loryki.republika.pl

Zespół Szkół Zawodowych
im. Władysława Korżyka
ul. Żytnia 5, 08 – 500 Ryki
tel./fax. 081 8651297
e-mail: mechanikryki@interia.pl
www.mechanikryki.glt.pl

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach
ul. Wycz&ółkowskiego 10, 08 – 500 Ryki
tel./fax.: 0-81 865 24 50
e-mail: sekretariat@zsz2ryki.pl
www.zsz2ryki.pl

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. Gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie
ul. Tysiąclecia 3, 08 – 530 Dęblin
tel.: 0-818830274
fax.: 0-818830274 w. 23
e-mail: zsz1deblin@interia.pl
www.zsz1deblin.internetdsl.pl

Zespół Szkół Zawodowych NR 2 im. Marii Dąbrowskiej
ul. Wiślana 3b, 08-530 Dęblin
tel. (81) 883-0289
fax. (81) 883-2515
e-mail: zsznr2deblin@interia.pl
www.republika.pl/zsznr2deblin

Liceum Ogólnokształcące
ul. 15 P.P. “Wilków” 6, 08 – 530 Dęblin
tel. (081) 883 00 91
e-mail:jr@lo.deblin.pl
www.lo.deblin.pl

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. F. Żwirki i S. Wigury
08 – 521 Dęblin 3 (Lotnisko)
tel. (081) 883 03 34, (081)883 97 02
e-mail: oll@onet.pl
www.lotnik.com

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego
w Sobieszynie
gm. Ułęż, 08 – 504 Ułęż
tel./fax//081/866-79-00
e-mail: biuro@sobieszynbrzozowa.pl
www.sobieszynbrzozowa.pl

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego
Sobieszyn 4, 08 – 504 Ułęż
tel. (081) 866 71 36
e-mail: gimsobieszyn@tlen.pl
www.sobieszyn.republika.pl

<