INFORMATOR POWIATOWY - ZABYTKI

 

Gmina Ryki


  • Pałac w Rykach - zbudowany najprawdopodobniej jako rezydencja dla Stanisława Poniatowskiego w połowie XVII w. Po rozbiorach własność rządowa, sprzedana następnie hr. Janowi Jezierskiemu. Ostatnimi właścicielami byli Marta i Zdzisław Marchwiccy. W 1980 roku pałac został zniszczony przez pożar, a następnie odbudowany i oddany do użytku w kwietniu 1990. Obecnie mieści się tam siedziba Urzędu Stanu Cywilnego, oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko - Gminnego Centrum Kultury

 Miasto Dęblin:

  • Klasycystyczny pałac Mniszchów z parkiem w stylu angielskim z końca XVIII w., według projektu Dominika Merliniego, wzorowanym na warszawskich Łazienkach. Park ze stawem i wyspą. Na budynku pałacowym umieszczono w 1783 r. pierwszy w Polsce piorunochron. Kompleks obejmuje kilkanaście budynków.

  • Twierdza Dęblin - przykład XIX wiecznej architektury fortyfikacyjnej, forteca o kształcie pentagonalnym. Budowana w latach 1837 - 1845. Cały obiekt otoczony fosą oraz wałami. Twierdza osłonięta systemem bastionów. W okresie międzywojennym miejsce stacjonowania 15. Pułku Piechoty Wilków. W latach II Wojny światowej niemiecki obóz jeniecki - Stalag 307. Obecnie twierdza jest wykorzystywana w celach wojskowych.

Gmina Kłoczew

  • Jagodne – zespół dworsko – parkowy zbudowany w 2 poł. XVIII wieku dla Cieciszowskich, zapewne dla Antoniego, kasztelana połanieckiego. W XIX i XX w. w rękach Szydłowskich. Obecnie mieszczący szkołę. Przebudowywany w latach 1830-40. Drewniany, konstrukcji zrębowej, otynkowany. Od frontu podjazd z gazonem pośrodku, na którym resztki zegara słonecznego, na niskiej kolumnie z piaskowca, pierwotnie z datą 1973 i cyfrą Stanisława Augusta.

  • Stare Zadybie - zespół dworsko – parkowy z XIX w

Gmina Ułęż:

  • Dwór i park w Podlodowie,

  • Zespół dworsko-pałacowy w Sarnach

  • Sobieszyn - Pałac klasycystyczny wybudowany zapewne w k. XVIII lub na pocz. XIX w., w późniejszym okresie powiększony o skrzydło boczne, będące przedłużeniem korpusu od strony wschodniej. Pałac pierwotnie pełnił rolę rezydencji możnych rodów szlacheckich. W bezpośrednim otoczeniu pałacu znajdują się resztki XIX-wiecznego parku krajobrazowego, silnie zredukowanego po ostatniej wojnie

  • Zespół pałacowo-parkowy w Ułężu