INFORMATOR POWIATOWY - KINA


KINA

„RENESANS” w Rykach, ul. Warszawska 26,
tel. (081) 865 22 55

BŁĘKIT” w Dęblinie, ul. Dywizjonu 303,
tel. (081) 883 78 69