INFORMATOR POWIATOWY - INFORMACJA TURYSTYCZNA


Biuro Turystyki Szkolnej
ul. 15 PP Wilków 5, 08 – 530 Dblin
tel. (081) 883 19 90; fax. 883 35 15
e-mail: szkolna@btszal.deblin.pl
www.btszal.deblin.pl